Boliggaranti for nye studerende.

Dato: 19 / 01 - 2020


Boliggarantien gælder for nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret. Garantien er kun gældende for enkeltansøgere, 2 personer kan ikke søge.

Du kan tilmelde dig garantien fra 1. februar til 15. august 2020, ved at afkrydse "tilmeldes boliggaranti" når du opretter en ansøgning.

Boligerne, som er de boliger der har kort ventetid, vil blive tildelt efter den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

Du kan kun få tildelt én bolig via denne ordning. Siger du nej, eller svarer du ikke på tilbuddet, vil din ansøgning fortsætte på almindelige vilkår.
Et tilbud på Boliggarantien vil ikke gælde som en af de 3 gange, du kan svare nej/ikke svarer.

Se yderligere vedr. boliggarntien her