Boliggaranti for nye studerende - bemærk at ventelisten er suspenderet i denne periode

20-01-2020

Boliggarantien gælder for nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret. Garantien er kun gældende for enkeltansøgere, 2 personer kan ikke søge.

Du kan tilmelde dig garantien fra 1. februar til 15. august 2020, ved at afkrydse "tilmeldes boliggaranti" når du opretter en ansøgning.

Boligerne, som er de boliger der har kort ventetid, vil blive tildelt efter den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

Du kan kun få tildelt én bolig via denne ordning. Siger du nej, eller svarer du ikke på tilbuddet, vil du ikke kunne få tilbudt bolig igen før boliggarantien er afviklet.

Se yderligere vedr. boliggarntien her